MOD 322
CÓMODA LLURA RAYADA
Gris cielo
| 93x — 119x / 50cms.
MOD 303
CABECERO CORRIDO ALBA
Gris cielo
| 123x — 318x / 7cms.
MOD 321
MESITA LLURA RAYADA
Gris Cielo
| 53x — 59x / 40cms.